Okolice Trzebnicy 24.06.2020

Oplakatowane zostały miejscowości w okolicach Trzebnicy:  Droszów, Wilczyn, Golędzinów, Pęgów i Uraz.