Gmina Krotoszyce 05.07.2020

Oplakatowano miejscowości:

Krotoszyce, Sichówek, Sichów, Chroślice, Słup, Winnica, Warmątowice Sienkiewiczowskie, Przybyłowice i Małuszów.